BA ENØK

Nye tekniske løsninger har gjort det enklere å gjennomføre energiøkonomisering. Samtidig er gevinstene blitt større. 40-50 % reduksjon i energiforbruket etter ENØK-tiltak er ikke uvanlig. Det blir det mange penger av.

I tillegg har mange ENØK-tiltak den egenskapen at de også gir større komfort. En god vinn-vinn situasjon som det er all grunn til å benytte seg av!

På disse sidene finner du både løsninger og muligheter til å vurdere hvor mye som kan spares.