Meny
let-there-be-light

Lys

Det viktigste ENØK-tiltaket for lys fremover vil uten tvil være å skifte ut de gamle lyskildene med LED-lys. Denne utviklingen går til dels sin gang helt av seg selv, etter hvert som de gamle kildene blir faset ut av markedet. Men det er ingen grunn til å vente på det!

Når LED erstatter de gamle lyskildene reduseres strømforbruket til lys med opptil 90 %. Er det da noen hensikt i å montere styringssystemer for lyset?

Ja, for lysstyring handler ikke bare om energiøkonomisering. Styring av lyset kan også gi mer komfort, økt sikkerhet og skape stemning i interiøret. Det finner du mer om på de neste sidene.

Vil du vite mer om LED, kan du lese mer her.