Meny
varme-enokprivat

Varme

For alle som har elektrisk oppvarming som eneste eller viktigste varmekilde er det altså ingen tvil om hvor det største behovet for å spare strøm ligger. Men heldigvis er det også slik at det er her mulighetene er størst.

Med enkle virkemidler som termostater og tidsstyring av varmen kan energiforbruket til oppvarming i en gjennomsnittsbolig reduseres mye. Hvis du deler opp boligen i temperatursoner ved hjelp av termostater kan energiforbruket til oppvarming ofte reduseres med 10-15 %. Hvis du i tillegg legger opp til automatisk senkning av temperaturen om natten og når ingen er hjemme, kan reduksjonen bli opptil 15-20 %.

I forhold til andre former for ENØK-tiltak er styring av den elektriske oppvarmingen vanligvis meget kostnadseffektiv. Mens bygningsmessige endringer som etterisolering eller alternative varmekilder som væske-til-vann varmepumper ofte krever store investeringer, kan styring av den elektriske oppvarmingen gjøres både enkelt og trinnvis.

BA_graph_755px12