Meny
energieffektivisering

Energieffektivisering

«Bygg står for 40 % av det samlede energiforbruket i Norge, i hovedsak i form av elektrisitet og fossil energi. Det er ønskelig å frigjøre strøm til andre formål og redusere bruken av fossilt brensel. Energieffektivisering og omlegging til annen fornybar energi er veien å gå». (Kilde Enova)

Energieffektivisering handler om å finne frem til løsninger som ikke bare gir reduksjon i energiforbruket, men som også er godt tilpasset brukerens behov. Energieffektiviseringen må gjøres i samarbeid med kunden. Det starter med en bevisstgjøring, en forståelse for at energieffektivisering også vil bidra til reduserte kostnader. I tillegg opplever mange en økt komfort når det elektriske anlegget ved en modernisering bedre blir tilpasset deres behov.

Når energieffektiviserende tiltak skal gjennomføres trengs det gode systemer for energiledelse. BA tilbyr nå sine kunder tre gode hjelpemidler:

  1. Verktøy for energiledelse
  2. E-læring og kurs gjennom BA skolen
  3. Kalkulator for estimering av kostnadsbesparelsene