Meny

Kontor

Mer enn 6 av 10 leietakere er villige til å betale høyere husleie dersom de sparer det samme eller mer på strømregningen. Det er bare en av mange grunner til å saste på ENØK-tiltak.

Berggård Amundsen & Co AS, Enebakkveien 150, 0612 Oslo - Telefon: 23 03 63 00 - Faks: 23 03 63 01 - E post: ba.oslo@elgros.no - www.baelgros.no