Meny
veidekke

Eksempel

Veidekke
Da Distrikt Indre Østland hadde behov for nytt hovedkvarter ble det bestemt at det skulle ligge på Rudshøgda, helt sentralt plassert i forhold til avdelingens marked. Det var ønske om et bygg med særpreg, og arkitekt Tor Kraft på Hamar fikk oppdraget. Resultatet ble svært moderne bygg med fasade inspirert av takflisene som vi finner på norske stavkirker, men med farger i himmelblått.

Naturlig nok ville Veidekke at deres eget bygg skulle være i energiklasse A, med det nyeste av teknologi. En varmepumpe basert på geovarme dekker 90 % av energibehovet til oppvarming. Geobrønnene benyttes også til frikjøling. Det vil si at overskuddsvarmen dumpes tilbake i borehullene, som dermed blir ”ladet”. En termisk tung konstruksjon med eksponert betong i vegger og tak hjelper til å holde på varmen og redusere temperatursvingningene.

Belysningen er gjennomført med behovsstyring, og er svært energieffektiv. Beregninger viser at energiforbruket er redusert med 40 % i forhold til dagens standard for kontorbygg. Temperaturstyringen er lagt opp med natt- og helgesenk til 19 C, og ventilasjonsanlegget har 85 % varmegjenvinning.

Det er BAs kunde Ringsaker Elektro AS som har stått for den elektriske installasjonen.