Meny
baenok-sparepotensialet

Sparepotensialet

Fokus på energireduserende tiltak øker
Bortsett fra en liten nedgang i energiforbruket fra 2010 til 2011, har energiforbruket de siste årene økt. Fra 2011 til 2012 økte det med hele 3 %, og kom opp i 220 TWh. Dette er det nest høyeste nivået noensinne.

Energiforbruk

Kommunal- og regionaldepartementet har nå til behandling en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering av bygg. Handlingsplanen viser at det innen 2020 vil være mulig å spare hele 10 TWh energi i bygninger og spesielt vil det være fokus på energieffektivisering i eksisterende bygg. Minst 8 av de 10 TWh må hentes i eksisterende bygningsmasse ved å gjennomføre ulike enøktiltak.

De neste årene vil det antagelig bli et enda større fokus enn i dag på å få ned energiforbruket. For oss som jobber i elektrobransjen er dette med andre ord et område med stort potensial i lang tid fremover.